23 Aug 2017

Nauka je u podređenom položaju - Prof. dr Neda Mimica Dukić

Nacionalno finansiranje nauke iznosi svega 0,3 odsto bruto domaćeg proizvoda, po čemu smo na samom začelju među evropskim državama

Preuzeto sa sajta www.nsreporter.rs