Šetajući balon

Ne voli svaki balon da leti, gde će završiti ako dune vetar?
Ovaj naš balon voli da đuska, pustite dobru muziku u etar!

Učesnici-autori: Dragan Đorđević, Slobodan Najdanović, Slobodan Ćirić, Nena Velinov

Učesnici

Slobodan Najdanović
Nena Velinov
Slobodan Ćirić
Dragan Đorđević