Istorija

Dođite do našeg štanda u IS Petnici ako želite da vidite repliku antikvarnice sa izloženim starim novcem, literaturom i antikvitetima. Takođe ćemo se igrati “Axis and Allies”  igrice pomoću koje se mogu vizuelizovati  frontovi iz Drugog svetskog rata. Pored izloženih antikviteta biće priložena literatura u kojoj posetioci mogu direktno pogledati izvore koji ih opisuju.