Lokalno ćoše: SŠ “M.Pupin”, Inđija

Elektronika, automatika, regulatorika i još po koja “ika”
  • Mikrokontrolerski solarni regulator sa LCD displejom
  • Automatika za automatsko paljenje svetla senzor fotootpornik sa automatskim gašenjem ako je ispražnjen akumulator (automatsko prepoznavanje radnog napona sistema 12V ili 24V)
  • Mikrokontrolerski sa displejom upravljan punjač akumulatora
  • PWM regulacija broja obrtaja malog elektromotora preko mikrokontrolera sa lcd displejom
  • Regulator napajanja svetala na vozilu 6V-12V