Migracije-Viminacium-Kostolac-Požarevac sa okolinom

Institucija: Tehnička škola sa domom učenika „Nikola Tesla“, Kostolac
Vrsta programa: Lokalni ćošak
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Posetite postavku Tehničke škole “Nikola Tesla” iz Kostolca gde ćete biti u prilici da vidite eksponate sa arheoloških lokaliteta koji oslikavaju kulturu, običaje, tradiciju stanovništva u prošlosti.

Moći ćete da vidite i geografske  i istorijske karte koje kroz različita vremenska razdoblja (u prošlosti i sadašnjosti), prikazuju krajeve u okolini Kostolca, prate njihove puteve i raskršća.

Prikazaćemo vam i ključne slike koje svedoče o migracijama naroda na ovim prostorima,  objasnićemo nastanak stanovništva Viminacijuma i migracije u vreme nastanka rudnika Kostolac

Učesnici

Zoran Pešić
Jasmina Pešić
Goran Milošević