Pronalasci Nikole Tesle – tehnološke migracije ka budućnosti


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Univerzitetska biblioteka


Osnovna ideja izložbe i postavke projekta koji se radi u saradnji sa Muzejom Nikole Tesle u Beogradu, okviru Noći istraživača 2017, je simultano prikazivanje video materijala i filmova u svečanoj Sali i prostoru na drugom spratu zgrade Univerzitetske biblioteke “Nikola Tesla” (UBNT). Filmovi i drugi video materijal je razvijen na projektu koji se radi sa Muzejom Nikole Tesle 2009-2017, čiji je rukovodilac prof. dr Vladan V. Vučković sa Elektronskog fakulteta u Nišu.
Centralizacija i koncetracija visokokvalitetnog video materijala u visokoj rezoluciji (predviđeno je 12 bazičnih filmova), koji prikazuje sve aspekte života, rada i dostignuća Nikole Tesle u prostorijama UBNT, korišćenjem najmodernije tehnologije pružiće novi i zanimljiv pogled posetiocima izložbe.
Život i delo Nikole Tesle, kao vizionara, ali kao i mladog inžinjera koga su putevi migracije vodili iz rodne Like u Ameriku se apsolutno uklapa u osnovne motive ovogodišnje Noći Istraživača. Prezentacija će biti organizovana u vidu potpuno elektronske izložbe na intuitivan i zanimljiv način za korisnike i posetioce, koji su pre svega mlađeg doba.
Sam autor je sarađivao više puta na sličnim projektima sa UBNT i učestvovao na Noći Istraživača (2014-2016), tako da je ovo odlična prilika da se najbolje ideje, iskustva i rezultati do kojih je došao sa svojim saradnicima objedine i prikažu na jednom mestu.
Prezentacioni softver će imati integrisane sledeće fullHD digitalne filmove i animacije koje u potpunosti pokrivaju osnovne rezultate koji su postignuti na projektu:
Kao centralni deo izložbe biće prikazan digitalni film “Pronalasci Nikole Tesle – tehnološke migracije ka budućnosti“ posebno dizajniran za ovu priliku.
Ostali elementi izložbe su 7 digitalnih filmova koji predstavljaju presek tematike i sadržaja Teslinog projekta u duhu ovogodišnje Noći Istraživača:
  • Nikola Tesla - Hronologija života pronalazača (2013-2014).
  • Nikola Tesla – Invetions and Long Island (2012-2013).
  • Nikola Tesla – Man Out of Time (2010-2014) film sa svetske izložbe u Kini 2010., proširena verzija.
  • Nikola Tesla - Od vizija 19. veka do kompjuterskih modela i mašina 21. veka (2014)
  • Nikola Tesla i tehnologije 21. veka (2014).
  • Teslini motori u 3D tehnologiji. (2014).
  • Teslina dostignuća - vizije i 3D modeli (2014).

U velikoj čitaonici na prvom spratu, posetioci Biblioteke moći će da vide deo bogate zbirke Teslinih knjiga i knjiga o Tesli, prelistaju novo izdanje Kataloga publikacija u fondu Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“, u Nišu, i saznaju više o načinima pretraživanja bibliotečkih fondova i fondova naučnih i kulturnih ustanova u Srbiji, u potrazi za literaturom o životu i delu Nikole Tesle, u štampanom i elektronskom obliku.

Učesnici

Vladimir Mirković
Marijana Stojanović
Vladan Vučković