Pоstаvlјаnjе instаlаciје u Pаrku Nаukе i prеdаvаnjе – “Snаgа vеtrа – еnеrgiја budućnоsti”

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Šabac
Vreme odžavanja: 24.09.2018. 19.30-20.30
Mesto održavanja: Šabac


Pоstаvlјаnjе nove instаlаciје vetrenjače u Pаrku Nаukе i prеdаvаnjе – “Snаgа vеtrа – еnеrgiја budućnоsti”. Predavanje opisuje sve poznate izvore energije sa posebnim osvrtom na alternativne "ENERGIJE" i njihovu ulogu u budućem razvoju civilizacije.

Dr Goran Stojićević, profesor Geografije