Vеlikе nаučnе аvаnturе

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac
Intеrаktivnе dеmоnstrаciје, еkspеrimеnti i predavanja
Vreme odžavanja: 29.09.2018. 10:00-16:00


Velika naučna avantura" obuhvata niz radionica, eksperimenata i predavanja za učenike i nastavnike iz biologije i hemije sa aktivnim uklјučivanjem i animiranjem učenika u demonstracije ogleda.

IMMGI i Fakultet za fizičku hemiju