Vulkani i zemljotresi

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac
Predavanje i radionica
Vreme odžavanja: 26.09.2018. 13:00-15:00


Predavanje obuhvata predstavlјanje posledica zemlјotresa na našem području od davnina, prikaz nastanka vulkana i demonstracija vulkana.

Verica Sokolović, profesor Geografije