Fluorescencija – sve boje mraka

Fakultet za fizičku hemiju – Univerzitet u Beogradu
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 16.00-21.00
Mesto održavanja: Pančevo,BIG PANČEVO


Mikroorganizmi, pigmenti, markeri, neke kornjače i žabe... zanimljiva su družina koja ima sposobnost da mrak pretvori u čudesnu lasersku žurku. Pojedini atomi i molekuli mogu apsorbovati određenu količinu energiju i time preći u viša energetska stanja. Nestrpljivi,  visokoenergetski molekuli višak energije mogu odati u vidu svetlosti većih talasnih dužina nego što je prvobitna primljena i time omogućiti vizuelni efekat poput veličanstvenih polarnih svetlosti. Na našim postavkama uverićete se da za dobru žurku nije neophodna diskoteka, da Schweppes koji upravo pijete fluoresceira, a da mrak krije više boja nego što ste ikada zamišljali.