Od otpada do proizvoda

Leskovac, Gradski trg
29.09.2023. 17 do 20h


Posetioci će biti u mogućnosti da se upoznaju s tehnološkim postupkom izrade kozmetičkih, farmaceutskih i prehrambenih proizvoda na bazi ekstahovanih bioaktivnih jedinjenja, kao i da razmisle o tome šta sve može biti iskorišćeno kao izvor bioaktivnih jedinjenja. Publika će imati priliku da vidi i eksperimente koji se odnose na primenu eutektičkih smeša za sintezu biodizela i pripremu mikroskopskih preparata, kao i njihovo posmatranje pod mikroskopom.
Takođe, u okviru postavke biće prezentovan dizajn različitih predmeta primenom marbling tehnike. Gledaoci će moći da se zabave, ali i da nauče kako da napravi balone od sapunice.

 Realizatori aktivnosti: Ivan Savić, Marija Kodrić, Jelena Mitrović, Tehnološki fakultet Leskovac__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Marija Kodrić
Ivan Savić
Jelena Mitrović