Evo ćošak

Evo ćošak vas kroz igru, kviz i razgovore, upoznaje sa teorijom evolucije. Migracije jedinki su važne za celokupan život na planeti, jer omogućavaju kontakt i protok gena između populacija. Na koji način? Ko sve migrira? Kakav je značaj prirodne selekcije? Šta je to genetički drift i kakve su njegove posledice? Zašto su neke mutacije korisne a neke ne, od čega to zavisi? Dođite da naučite nešto o teoriji evolucije i evolucionim mehanizmima!

Sa Vama će biti: Marija Gajić, Aleksa Ratarac, Ana Lojanica i Natalija Jovanović

Pronađite nas kod fontane „Borba” na Kalemegdanu.

Učesnici

Aleksa Ratarac
Natalija Jovanović
Ana Lojanica