O putevima reči

Ajgir, alav, alamunja… švester, švindler, švićka su samo neke od reči koje se danas ne koriste ili retko koriste u našem jeziku. Jezik je živa stvar. On se na najrazličitije načine neprestano menja. Život i evolucija jednog jezika su spontani, nepredvidljivi i neobuzdani. On vrlo lako usvaja elemente drugih jezika i menja sopstvene stilove, nijanse, forme.

Kako se menjao srpski jezik kroz vekove? Elementi kojih jezika su puštali korenje u njemu? Koje izvorne srpske reči znate? U kakvim okolnostima se jezik najbrže menja? U kojoj meri je jezik kojim se danas sporazumevamo posledica migracija? Kako je narodni jezik ušao u književnost?

Za odgovore na ova i mnoga druga pitanja migrirajte u Vukov i Dositejev muzej, tamo vas čekaju drugari-istraživači iz Narodnog muzeja, sa riznicom punom običnih i neobičnih reči.

Sa vama će biti: Miljana Jovanović, Jelena Samardžija, Bojana Samardžija

Lokacija: Muzej Vuka i Dositeja (Gospodar Jevremova 21)

Učesnici

Miljana Jovanović
Jelena Samardžija
Bojana Samardžija