CSI Beograd – DNK detektivi

Kuća Legata
VELIKA NAUČNA AVANTURA
Vreme odžavanja: 28.09.2019. - 16:00-20:00
Mesto održavanja: Beograd ,Kuca Legata


Na mestu krivičnog dela mogu se naći različiti biološki tragovi. Pomozi DNK detektivima da identifikuju počinioca nekog krivičnog dela. Otkrij kakve sve vidljive i nevidljive biološke tragove počinioci ostavljaju na licu mesta i kako se oni pronalaze DNK analizom.

Tim: Nacionalni kriminalističko – tehnički centar, MUP RS

Učesnici

Ивана Томишић Косић
Tamara Jovanović
Ivana Pantić