Vizija gradova u budućnosti – simbioza starog i novog

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac
Radionica
Mesto održavanja: Kragujevac


Cilj postavke je da prikaže i vizuelno dočara više mogućnosti i ideja kako će izgledati naši gradovi, nasleđe i objekti u budućnosti. Da li ćemo živeti u objektima koje smo nadziđivali na već postojeće ili ćemo između postojećih objekata interpolirati nove? Da li će ti novi objekti biti zidani po ugledu na stare, u skladu sa ambijentalnim okruženjem ili će negirati zatečeno stanje i biti predstavnici savremene arhitekture koja će načinom oblikovanja i uoptrebom materijala praviti jasnu distancu od suseda? Da li će se naša svest o ekologiji promeniti u budućnosti, pa ćemo imati eko gradove ili će oni biti futuristički, sa gustim urbanim matricama i novim saobraćajnim sistemima? Ova radionica će nam dočarati kako bi koja varijanta izgledala i na koji način je doživljavaju naši učesnici.

Učesnici

Iva Poskurica Glišović