Uhvati me ako možeš (PFAS izazov koji perzistentno čeka rešavanje)

interaktivna postavka, eksperimenti
Fakultet za fizičku hemiju, PFAStwin i PhytoPFAS projekti Hemijski fakultet UB Beograd
30.09.2023. 16-22h


Svakodnevno koristimo mnoštvo proizvoda koji nam olakšavaju život, ali koja jedinjenja im daju te pogodne osobine? Čime se premazuje kuhinjsko posuđe da bude nelepljivo? Šta je to što se dodaje u tekstil da nam jakne budu nepromočive na kiši? Odgovor se krije u grupi jedinjenja koja se nazivaju per- i polifluoroalkil jedinjenja ili skraćeno PFAS. Ova jedinjenja sadrže veze između ugljenika i više atoma fluora koje su izuzetno jake, ali im daju korisna hemijska svojstva za primenu. Pomenute veze su izuzetno otporne na raskidanje, pa se javlja pitanje šta se dešava sa proizvodima koji sadrže PFAS kada ih, nakon upotrebe, odbacimo? Nažalost, ovakvi proizvodi se nagomilavaju u životnoj sredini. Zbog toga se javlja velika potreba za istraživanjima u ovoj oblasti i razvojem inovativnih metoda za rešavanje ovog izazova. Osim toga, mnoge studije ukazuju da je izlaganje PFAS jedinjenjima povezano sa štetnim efektima po zdravlje ljudi, jer negativno deluju na imuni sistem, hormone štitne žlezde, podižu nivo holesterola u krvi, itd.

Prikazaćemo ciljeve naših projekata kojim koordinira Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, a bave se rešavanjem izazova koji su PFAS jedinjenja stavila pred nas. 

Prvi projekat je PFAStwin (GA101059534), finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa Horizont Evropa, a koji se realizuje u saradnji sa naučnicima iz Španije i Francuske. Pokazaćemo da su mikroorganizmi važan deo strategije borbe sa PFAS. Zajedno ćemo otputovati u carstvo mikroba i pokazati njihove neverovatne sposobnosti. 

Drugi projekat koji će biti predstavljen je PhytoPFAS (br. 6684), finansiran od Fonda za nauku Republike Srbije, a sprovodi se zajedno sa Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Fakultetom za fizičku hemiju i Medicinskim fakultetom. Predstavićemo koje sve biljke mogu da usvajaju PFAS jedinjenja i zajedno ćemo videti na koji način možemo da ih upotrebimo za čišćenje zagađene životne sredine.

Saradnici

Dušica Petrašinović
Branka Lončarević