06 Sep 2022

13. Evropska noć istraživača u Srbiji – Ulice pod svetlom nauke

Ovogodišnja, trinaesta po redu Evropska noć istraživača u Srbiji biće održana 30. septembra i 1. oktobra, od 16 do 22 časa, a svi sadržaji biće u potpunosti besplatni za sve posetioce. 

Ove godine jedan od tema Noći istraživača biće i neraskidiva veza nauke i umetnosti sa akcentom na brojne načine koji upućuju na to da je vrlo često i sama nauka jedna od vrsta umetnosti. „Mi tvrdimo da su iste veštine ključne za karijeru istraživača, a takođe i neophodne u umetnosti. I umetnici i istraživači teže da vide svet na nove načine, a kada uspeju u tim poduhvatima, šira javnost stiče novu perspektivu i nova saznanja. Oba su zasnovana na procesu koji može dovesti do podsticanja upotrebe kreativnosti i kritičkog mišljenja, i preispitivanja sveta oko nas. Veštine, kao što su kreativnost, rešavanje problema i kritičko mišljenje biće od suštinskog značaja za nosioce današnjih generacija.“- navodi dr Tanja Adnađević, rukovoditeljka sektora za programske aktivnosti Centra za promociju nauke, Beograd, koordinatorka projekta ReFocuS Art. 

 

S druge strane, kroz aktivnosti projekta ScienceSCool, naučnici će se truditi da ukažu na značaj nauke za svakodnevni život i kroz kombinaciju zabave i nauke razbiju brojne predrasude o istraživačkom poslu.

„Naša osnovna ideja je da se nauka ilustruje kao motor koji pokreće društvo, pokazujući kako se naučno istraživanje prenosi iz laboratorije na gotove proizvode koje se koristi u svakodnevnom životu i ističući važnost istraživanja u borbi društva protiv brojnih prepreka u savremenom svetu“, smatra dr Biljana Šljukić Paunković, vanredna profesorka Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, koordinatorka projekta SciencesCool. „U posebnom fokusu biće klimatske promene i zaštita životne sredine. Posebno ćemo naglasiti ulogu nauke u razvoju postojećih i novih obnovljivih izvora energije, na putu ka ostvarivanju ’zelenih’ gradova i prevazilaženju pitanja klimatskih promena.“

 

Projekat ReFocuS Art (Road to Friday of Science and Art), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša  i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekat SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.